Slovakian Girls
I am a
seeking a
who is from to
Country:
who has a photo    
Member Login    Username:     Password:      Register Now
Site Statistics
Members in Last Week: 0
Total Male Members: 1450
Total Female Members: 683
Pictures in Last Week: 0
Members online: 0

Shoutbox

Lucky Spin
42, carsile, England, United Kingdom
View Profile    Spin Again!

News
Back  
Slovak Investor Planning New Sk3.6-billion Spa Cen
Jun 25, 2007


Bardonovo, June 21 (TASR-SLOVAKIA) - A Slovak company called Magma Zafir has announced on the internet that it is preparing a Sk3.6-billion (¤106-million) investment project that involves the building of a wellness and spa centre in the village of Bardonovo (Nitra region) under the trademark AQUA TETHYS, it was reported on Thursday.


Using water from the Tertiary period Tethys Ocean, which covered the territory of modern-day Slovakia and much of Europe 22 million years ago, the project envisions the opening of the first Tertiary Ocean spa, along with an aquapark, botanical gardens and golf course. Several blocks of flats will also be constructed.


Magma Zafir, which claims to have expert knowledge of the use of ocean water, intends to launch the project proper on an area of 100 hectares in 2008, with plans to complete the construction work within five years.


Three geo-thermal drills to a depth of between 1,700 and 1,950 metres were carried out last year in order to obtain heating for both the village and the planned centre, using water at a temperature of 80-90 degrees Celsius.


The plan is to use the Tethys water to treat skin diseases, along with motor and respiratory-organ conditions.

rr/df/msm


Bardoňovo 21. júna (TASR) – Sumu 107 miliónov EUR, v prepočte 3,6 miliardy SKK, plánuje investovať spoločnosť Magma Zafír, s. r. o., na realizáciu unikátneho projektu AQUA TETHYS® v obci Bardoňovo v okrese Nové Zámky.


Projekt je zalo¸ený na vyu¸ití vody z treťohorného oceánu Tethys, ktorý pokrýval Slovensko a veľkú časť teraj¨ej Európy pred 22 miliónmi rokov. V malej neznámej obci na juhozápadnom Slovensku by mali vyrásť prvé oceánske treťohorné kúpele spojené s wellness a aquaparkom, oceanárium, botanické záhrady a golfový areál. Súčasťou projektu je výstavba apartmánových domov. Spoločnosť Magma Zafír podľa slov jej konateľov vlastní know-how na vyu¸itie oceánskej vody, má patentované rie¨enie na demineralizáciu morskej vody a medzinárodne registrovanú značku AQUA TETHYS®. Firma je majiteľom 120 hektárov pozemkov, na výstavbu projektu plánuje vyu¸iť zhruba 100 hektárov. Projekt je v súčasnosti v ¨tádiu prípravy územného konania. Výstavba by sa mala začať v roku 2008, ukončená by mala byť do 5 rokov.


Financie plánuje spoločnosť akumulovať z vlastných a investorských zdrojov, bankových úverov a fondov Európskej únie. Prvú časť projektu, vytvorenie geotermálnej infra¨truktúry a navŕtanie 3 geotermálnych vrtov, firma zrealizovala počas uplynulého roka. Hĺbka vrtov je od 1 700 do 1 950 metrov, tepelný výkon dosahuje 25 megawattov. Ich celková kapacita predstavuje 100 litrov za sekundu, teplota vody sa pohybuje od 80 do 90 stupňov Celzia. Vrty by mali zabezpečovať teplom celý areál projektu aj pôvodnú obec. Re¸im vyu¸ívania geotermálnej energie bude reinjektá¸ny, 2 vrty sa budú pou¸ívať ako ťa¸obné a jedným sa bude pou¸itá voda vracať späť do lo¸iska. Ekologický systém zabezpečuje takmer neobmedzenú ¸ivotnosť zdroja a je jediným mo¸ným pre takto uzatvorenú geologickú ¨truktúru. Projekt uva¸uje aj s vybudovaním skleníkov na pestovanie liečivých rastlín Aloe Vera, vykurovaných získanou geotermálnou energiou. Vrty sú pomenované podľa detí gréckej bohyne Tethys, man¸elky boha Oceana – Alpheus, Scamender a Telesto.


Základnou my¨lienkou projektu je vybudovanie oddychovo-zábavného kúpeľného centra v ¨týle treťohorného oceánu s originálnou vodou, originálnymi stavebnými kameňmi z obdobia treťohôr a originálnymi fosíliami usporiadanými do trvalej výstavy. Súčasťou projektu je vybudovanie vodných terás, pripomínajúcich terasy Pamukkale v Turecku a presklené oceanárium s morskými ¸ivočíchmi. Na ploche 40 hektárov by mali byť 2 kryté a 11 otvorených bazénov a vodné atrakcie s celoročnou prevádzkou. Voda z oceánu Tethys má zlo¸enie rovnaké ako voda Stredozemného mora a v Bardoňove by sa mala vyu¸ívať aj na liečenie ko¸ných ochorení, pohybového a dýchacieho aparátu. Značkou AQUA TETHYS® budú označované produkty z tejto vody a slu¸by poskytované v novovybudovanom centre. Projekt počíta s vytvorením centra výskumu v oblastiach paleontológie, výskumu ¸ivota oceánu Tethys a aplikovaného výskumu geotermálnej energie.Language Option

News
slovak girls
Jul 11, 2007

Bratislava

A story about slovakian girls
On my first night in Bratislava, Slovak Republic, while I was waiting for the first Monica, who was going to pick me up in front of my hotel at 9 o'clock, two young Italians stopped to ask me if I could suggest a place where they could have some fun that night in Slovakia.
Before I had the chance to hide behind my usual "I don't speak Italian" (spoken in English, of course), they went on to say, "You can't get any slovak girls here. We arrived yesterday and we're leaving tomorrow. The taxi driver refused to help us find some girls and the female receptionist at the hotel wanted to throw us out when we asked her where we could get some women. The Slovak Republic where taxi drivers and receptionists can't understand the tourist is underdeveloped. We're going back to Thailand!"
Marco and Sandro come from the small Italian... more

All News

Success Stories
Girls in Bratislava

by Steve

True to God's blueprint for Eastern Europe, the girls in Bratislava have to be seen to be believed. They dress to turn heads, and probably would even if they wore shiny tracksuits salvaged from the eighties. Fortunately, short skirts, tight trousers and skimpy tops are more the order of the day.

The Slovakian capital, with its relaxed vibe, narrow streets and pavement bars, is made for drinking, drooling, and generally watching the world go by. Go somewhere else for serious conversation, which will be frequently derailed by passing lovelies causing eyes and minds to wander.

By night, Slovakian girls are not only heartbreakingly beautiful, they also love to party, and often prowl the bars and clubs of Bratislava in large groups. They love to practice their English, to chat and to be chatted up, but you will have to play your cards carefully to get anything more than an innocent peck on the cheek. You wouldn't be the first to mistake the innocent charm of Slovakian girls for something more.

After a weekend in Bratislava, you will believe in love at first sight.

...
more

All Stories